Terra trainingen
  • U bevindt zich hier
  • Kruimelpad
  • Home

Haal uw Flora en faunawet certificaat!

Vanaf 2002 is in Nederland de flora en faunawet ingevoerd voor de bescherming van flora en fauna. In deze wet wordt de beschermstatus van de wilde planten en dieren in Nederland nauwkeurig beschreven.

Zodra u beroepsmatig actief bent in gebieden met beschermde flora en fauna dient u ontheffingen aan te vragen. Dit om te voorkomen dat planten en dieren onnodig gestoord worden. Deze ontheffingen kosten echter veel tijd, waardoor instanties nu ook via een goedgekeurde gedragscode kunnen werken.

© Flora-en-faunawet.nl 2003 - 2020