Cursus flora en fauna

Cursussen

Werkt u in de gemeentelijke groenvoorziening dan heeft u er vast wel eens mee te maken gehad, de flora en faunawet. Deze wetgeving regelt  de beschermstatus van beschermde soorten en kan beperkingen opleggen in een gebied waar deze soorten voorkomen. Hierdoor is het mogelijk dat werkzaamheden in periodes niet of in beperkte mate uitgevoerd mogen worden.

Deze werkzaamheden worden dan veelal uitgevoerd onder de gedragscode bestendig beheer. Deze gedragscode stelt als voorwaarde dat werknemers die werkzaam zijn in deze beschermde gebieden in het bezit zijn van een erkend certificaat. Het certificaat dat u dient te bezitten is geheel afhankelijk van de werkzaamheden die u uitvoert. Als werkvoorbereider dient u tenslotte over andere expertise te bezitten dan het uitvoerend personeel.

De verschillende certificaten

Er wordt binnen de gedragscode onderscheidt gemaakt in drie verschillende niveaus. Uitvoerende medewerkers dienen in bezit te zijn van niveau 1, teamleiders en uitvoerders op niveau 2 en niveau 3 is bedoeld voor de werkvoorbereiders.

U kunt afhankelijk van uw werkzaamheden uzelf opgeven op het niveau waarop u het certificaat wilt halen. De informatie die in de verschillende trainingen gegeven wordt overlapt elkaar. Het certificaat op niveau 3 zorgt ervoor dan ook direct voor dat de deelnemer ook over de benodigde kennis bezit voor de certificaten 1 en 2.

© Flora-en-faunawet.nl 2002 - 2019