Gedragscode flora en faunawet

De gedragscode flora en faunawet

De flora en faunawet heeft grote gevolgen voor het werken in gemeentelijke groenvoorziening. In beschermde gebieden is tenslotte nauwkeurig de (bescherm)status van alle flora en fauna vastgelegd. Voor werkzaamheden binnen deze beschermde gebieden dient er een ontheffing worden aangevraagd, wat kan leiden tot grote vertragingen. Met een goedgekeurde gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening hoeven betrokken partijen geen ontheffing aan te vragen, mits er gewerkt wordt volgens de gedragscode.

De gedragscode bevat werkinstructies voor het zorgvuldig uitvoeren van bestendig beheer. Een goedgekeurde gedragscode heeft een geldigheidsduur van 5 jaar voor alle in de gedragscode beschreven categorieën.

Ondanks het toepassen van een gedragscode blijft de beschermde status van soorten altijd gelden. Het verstoren van beschermde flora en fauna blijft hierdoor strafbaar. 

© Flora-en-faunawet.nl 2002 - 2019