Vereniging Stadswerk

Vereniging Stadswerk

De Vereniging Stadswerk richt zich op mensen die actief zijn op het gebied van de leefomgeving. Voor veel bedrijven wordt de organisatie gezien als overkoppelend orgaan van gemeentes. Veel onderzoeken en initiatieven om de leefomgeving te verbeteren binnen gemeentes worden door Vereniging Stadswerk uitgevoerd.

Gedragscode flora en faunawet

Vereniging Stadswerk heeft in 2002 aan de introductie gestaan van de gedragscode bestendig beheer voor de gemeentelijke groenvoorziening. Hierbij is het één van de eerste organisaties geweest welk een gedragscode voor de flora en faunawet bij het ministerie van EL&O heeft aangevraagd. 

© Flora-en-faunawet.nl 2002 - 2019